ปัญหารูปร่างส่วนใหญ่ของผู้หญิง

1. แรงโน้มถ่วงของโลก คือ ปัญหาใหญ่ของรูปร่างสตรี

 

 

 

 

2. ทานอาหารมากไป ขาดการออกกำลังกาย และก่อเกิดเป็นไขมันสะสม หรือความอ้วน

 

 

 

 

3. การตั้งครรภ์ และการคลอดร ที่ทำให้รูปร่างเปลี่ยน

 

 

 

 

4. อิริยาบถและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อาทิ นั่งนาน พุงยื่น หลังค่อม ห่อไหล่

 

 

 

 

5. การใส่ชุดชั้นในที่ผิด ก็อาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเราได้ทุกวินาที

 

 

 

 

 

นี่คือปัญหาหลักๆ ที่ทำให้รูปร่างของสุภาพสตรีเปลี่ยนไป และ Lumimi เข้าใจว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร ที่จะทำให้รูปร่างของคุณกลับมาสวยแบบเดิม และสวยยิ่งขึ้น